"> Зв'язки видатних письменників з Сумщиною

Пушкін і путивльські собакевичі

Пушкін і путивльські собакевичі

Сапухін П.

Пушкіна завжди цікавило минуле його батьківщини. Він добре знав історію древньої Русі, знав визначні її міста, а серед них і стародавній Путивль з його літописом, сповненим драма­тичних подій, до яких був причетним і дехто з предків поета. Згадував Пушкін Пу­тивль і у своїх творах. А от того, що серед поміщиків Путивльщини не знайшлося жодної людини, яка б поба­жала придбати його твори,— цього Пушкін ніяк не міг припустити. Проте такий факт справді мав місце.


Відомо, що після трагічної загибелі геніального росій­ського поета найближчі його друзі — В.А. Жуковський, Н.А.Вяземський і П.А. Плетньов одержали дозвіл на по­смертне видання творів Пуш­кіна, які й вийшли друком у восьми томах протягом 1838 року. Весь прибуток від цього видання призначався його ініціаторами на утворен­ня капіталу для матеріальної допомоги осиротілим дітям поета.


Поширювалась посмертна збірка творів шляхом поперед­нього придбання білетів на всі вісім томів загальною вартістю 25 карбованців (з пересиланням — 35 карбованців}. Спла­чувати цю суму потрібно бу­ло відразу. Так ухвалила опі­ка над малолітніми дітьми Пушкіна. Та це відповідало й поширеній тоді видавничій практиці, згідно з якою ти­раж книг визначався попе­редньою передплатою.


Доведеться тут пригадати, що Росія тих часів являла со­бою країну, де не тільки осві­та, а навіть елементарна гра­мотність була привілеєм па­нівних класів. Серед просто­го народу письменних було мало. Та й де було таким грамотіям здобутися на 35 карбованців, хоча б навіть і для придбання творів Пуш­кіна, слава якого вже й тоді «пройшла по всій Русі вели­кій»! Передплату спочатку намі­чали закінчити до 1 жовтня 1837 року. Перегодом строк продажу білетів продовжили ще на рік. Проте білети реа­лізовувалися надто повільно, дарма що поширювали їх в першу чергу серед дворян че­рез їх губернських і повіто­вих предводителів.


Одержав два таких білети і путивльський предводитель дворянства разом із зверне­ною до нього просьбою заохотити «всіх керованих ним рев­нителів освіти з дворянського кола» до придбання творів Пушкіна.


Путивльський повіт був у колишній Курській губернії одним з найбільших. Бага­тих поміщицьких маєтків, як і дворян з достатком, налі­чувалося в ньому немало. Зда­валося б, два білети аж ні­як дворян не задовольнять і вони, з їх звичкою розкидатися грішми, придбаними чу­жою працею, обов'язково ви­сунуть свій «зустрічний план» передплат творів щойно по­мерлого генія вітчизняної лі­тератури.


Насправді сталося зовсім ін­ше. «Лідер» путивльських дворян довгий час не подавав жодних відомостей про реа­лізацію надісланих йому бі­летів і тільки у квітні 1838 року, після кількох нагаду­вань, зволив, нарешті, зухва­ло відповісти, що він «одер­жані ним білети на твори Пушкіна передав по належ­ностіземському справ­никові», з яким, мовляв, і слід далі мати справу. Розпочалось тривале листу­вання зі справником. Закін­чилося воно тим, що началь­ник путивльської повітової поліції змушений-таки був надіслати відповідь з конста­туванням сумної правди. «Ніхто з панів дворян, — писав він, — білетів взяти не погодився»...


Повертав при цьому справ­ник і два білети на передпла­ту першого посмертного ви­дання творів О. С. Пушкіна.


Собакевичі з Путивльсько­го повіту, як бачимо, були цілком байдужими, і до без­смертної поезії генія, і до са­мого поета, убитого брудни­ми руками царських посіпак, і до майбутнього своєї бать­ківщини, осяяного зорею свободи, яку оспівував Пуш­кін у своїх волелюбних вір­шах.


Під мертвий камінь дворян­ської байдужості жива вода пристрасної поезії Пушкіна не підтікала. Спадщиною народу вона ста­ла тільки тоді, коли народ внаслідок переможної соціа­лістичної революції усунув владу дворян та інших попліч­ників царизму й став пов­новладним господарем своєї країни.Количество показов: 1787
Джерело інформації:  // Ленінська правда. – 1964. – 1 черв. – С.4.

Возврат к списку


ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru


 • Режим роботи

  Понеділок - четвер з 9.00 до 20.00 години
  Субота - неділя з 10.00 до 19.00 години
  Вихідний день - п'ятниця
  Санітарний день - третя середа місяця


 • Пошук на сайті

  Введіть слово або словосполучення, яке Ви бажаєте знайти на нашому сайті:


 • Наші контакти

  Адреса:  Україна, 40000, місто Суми-МСП, вул. Кооперативна, 6

  Телефони: +38 (0542) 22-21-28, 22-47-69, 22-63-32

  Email: lib@library.sumy.ua