Сумська міська громадська організація "Бібліотечна асоціація"


Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» зареєстрована Виконавчим комітетом Сумської міської ради від 02. 12. 2008 року на базі Сумської міської централізованої бібліотечної системи і налічує 116 членів. Очолює її Шевченко Надія Володимирівна. Джерело фінансування асоціації - вступні внески, спонсорські і добровільні добродійні внески.


Основна мета діяльності – трансформація бібліотек в інформаційні центри, захист інтересів бібліотечних працівників, гарантований доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпечення права користувачів на якісне і своєчасне інформаційно-бібліотечне обслуговування, впровадження новітніх інформаційних технологій.


Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» має наміри розширити членство організації з залученням всіх бібліотек міста Суми. Це об’єднає бібліотеки спільною метою, сприятиме формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації.


В рамках «Бібліотечної асоціації» проводяться науково-практичні конференції, семінари з різних проблем тощо. Громадянам пропонується безкоштовна юридична консультація та правова допомога від фахівців права та адвокатів. Отримати її можна по запропонованому грфіку прийома юристів.


Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» сприяє розвитку професійної освіти та підвищенню фахового рівня, залученню до професії молоді, здійснює підтримку професійної самореалізації бібліотечних працівників.


Голова Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» Шевченко Надія Володимирівна та заступник голови Стадниченко Людмила Михайлівна прийняли участь у звітно-виборчій конференції Української бібліотечної асоціації.

Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» підтримала конкурсний проект «Відкритий інформаційний простір» наукової бібліотеки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» на здобуття звання «Бібліотека року – 2010».


А також асоціація підтримали бібліотеки-філії №4, №7, №8,№16, №17, №18 Сумської міської централізованої бібліотечної системи у проектах програми «Бібліоміст». Бібліотеки Сумської міської централізованої бібліотечної системи, члени Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» приймали участь у загальноміських проектах: конкурсі-акції «Стань обличчям Сум!» 2009 року та проекті «Золото рідного міста».


З метою культурного розвитку членів Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» було проведено колективну екскурсію до Державного дендрологічного парку«Тростянець», Національного історико-культурного заповіднику «Качанівка» та Сокиринського палацо-паркового комплексу, в якій брали участь 30 членів асоціації.


Запрошуємо професіоналів та усіх зацікавлених в подальшому розвитку бібліотечної справи на Сумщині до співпраці.


Вітаємо всю бібліотечну громаду зі святом – Всеукраїнським днем бібліотек!


Голова Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»_______ Н. В. Шевченко


СТАТУТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  "БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ "


Суми 2010


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» є місцевою організацією, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю та тих, хто зацікавлений у їх розвитку.
1.2. Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Законом України «Про об'єднання громадян» та цим Статутом.
1.3.Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» діє на принципах добровільності, гласності, самоврядування, законності та рівноправності його членів.
1.4. Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» тісно співробітничає з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи.
1.5. Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» є не прибутковою громадською організацією та набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунки в установах банку України, мати круглу печатку, зареєстровану в установленому законом порядку.
1.6.Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» несе відповідальність  за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно із законодавством може бути накладене стягнення.
1.7.Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» репрезентує інтереси її членів в Українській Бібліотечній Асоціації, державних органах влади і управління міста Суми.
1.8. Юридична адреса Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» та його керівних органів - м. Суми, вул. СКД, 22


II.  ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ


1.1.Основною метою діяльності Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи міста Суми, забезпечення права користувачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»
1.2. Мета Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»:
• гарантування доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
• формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки, як осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
• сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотечною справою.


ІІІ.  НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.


3.1.Для здійснення своїх цілей Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» в установленому законом порядку:
• здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи в місті, бібліографічної та інформаційної діяльності;
• бере участь у проведенні незалежної експертизи планів і програм розвитк) бібліотечної справи в м. Суми;
• організує громадське обговорення та забезпечує інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
• підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, програм депутатів спрямовані на розвиток культури бібліотечної справи;
• сприяє професійному і соціальному розвитку членів Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація», удосконаленню системи їх безперервної освіти формуванню середовища професійного спілкування;
• розповсюджує досягнення світового досвіду, приймає участь у поширенні міжнародних зв'язків;
• здійснює видавничу діяльність;
• проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з питані бібліотечно-інформаційної діяльності;
• організує соціальний захист бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, сприяє поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню належно: оплати їх праці і пенсійного забезпечення, зміцненню професійної солідарності;
• здійснює іншу діяльність, незаборонену чинним законодавством України.


IV. ЧЛЕНСТВО У СУМСЬКІЙ МІСЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»


4.1.Членство у Сумській міській громадській організації «Бібліотечна асоціація» може бути індивідуальним і колективним.
4.2.Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, які визнають Статут Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація», професійно пов'язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, беруть участь у діяльності Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація», підтримують її матеріально.
4.3.Колективними членами можуть бути трудові колективи організацій і установ міста Суми, громадські організації, які виявляють бажання брати участь у досягненні цілей Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» , визнають її Статут і підтримують матеріально.
4.4.Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням Президії Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» на підставі письмової заяви вступника.
4.5.Прийом колективних членів здійснюється Президією Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» на підставі рішення трудового колективу.
4.6.Член Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» може вийти з нього у будь-який час за особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до Президії Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація».
4.7.Членство може бути припинено за рішенням конференції Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» у тому випадку, коли діяльність члена Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» дискредитує і суперечить її цілям.


V.  ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»


Члени Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» мають право:
• вибирати і бути обраними у керівні органи Сумської міської громадської
організації «Бібліотечна асоціація»;
• брати участь у всіх видах діяльності, яка проводиться Сумською міською громадською організацією «Бібліотечна асоціація»;
• виносити на обговорення керівних органів Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями ;
• користуватися в повному обсязі інформацією та послугами, що надає Сумська міська громадська організація «Бібліотечна асоціація» ;
• користуватися допомогою і захистом у межах завдань та можливостей Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»;
• мати вичерпану інформацію про діяльність Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»
• Члени Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» зобов'язані:
• дотримуватися вимог Статуту Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація» і сплачувати вступні і щорічні внески;
• виконувати рішення, які приймаються органами Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»;
• сприяти вирішенню завдань, які визначені у Статуті Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація»;
• брати активну участь у роботі органів Сумської міської громадської організації «Бібліотечна асоціація», до яких вони обрані.

ПЛАН


роботи Сумської міської організації

«Бібліотечна асоціація»

На 2010 рік


№п/п

Зміст роботи

Час виконання

1.

Проводити засідання Президії «Бібліотечної асоціації» з метою аналізу роботи організації (Один раз на квартал)

І – ІV квартал

2.

Проводити звіт про роботу «Бібліотечної асоціації» на робочій конференції (Один раз на рік)

Грудень 2010 р.

3.

Сприяти розширенню членства в організації

Постійно

4.

Сприяти залученню партнерів для «Бібліотечної асоціації»

Постійно

5.

Оформити «Куточок Бібліотечної асоціації» в методичному кабінеті ЦМБ

3 квартал 2010 р.

6.

Регулярно виставляти матеріали про «Бібліотечну асоціацію» на сайті Міської централізованої бібліотечної системи

Постійно

7.

Вивчати досвіт роботи інших «Бібліотечних асоціацій» (Відрядження)

1 раз на рік

8.

Виступати в ЗМІ з інформацією про діяльність організації «Бібліотечна асоціація»

1 – 2 рази на рік

9.

Провести «Свято бібліотекарів» до Всеукраїнського дня бібліотек

Вересень 2010 р.

10.

Провести конкурс молодих спеціалістів «Молодо – не зелено»

4 квартал 2010 р.

11.

Провести конкурс на кращий символ та девіз для «Бібліотечної асоціації»

2 – 3 квартал 2010 р

12.

Приймати участь у всіх загально бібліотечних масових заходах, що проводитимуться у МЦБС

Постійно


З усіх питань щодо роботи «Бібліотечної асоціації» звертатися до Голови організації Шевченко Н.В. за адресою: м. Суми, вул. СКД, 22. Роб. тел. 36-01-96.


Секретар Марченко Г.В. за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 6. Роб. тел. 22-63-32.
© 2002-2010 Сумська міська централізована бібліотечна система